SELAMAT DATANG KE BLOG CIKGU TUM DAN MARI BELAJAR BAHASA MELAYU BERSAMA-SAMA SAYA! TERIMA KASIH.

”Selamat Datang ke Blog Saya dan Mari Belajar Bahasa Melayu”

Bersama-sama memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkasa Bahasa Inggeris

Friday, 1 June 2012

KERTAS :RUMUSAN KARANGAN


RUMUSAN KARANGAN

  • Soalan rumusan karangan merupakan soalan yang ditanyakan dalam Kertas 2 Mata Pelajaran Bahasa Melayu.
  • Soalan ini merupakan soalan 1
·         Markah penuh : 30 markah (Isi=20 dan Bahasa=10)
·         2 markah diberi bagi setiap isi yang tepat.
·         Markah bahasa diberi separuh daripada markah isi
·         Jumlah perkataan-tidak melebihi 120 perkataan.
·         Dicadangkan 4 perenggan (pengenalan, isi tersurat, tersirat dan kesimpulan)dengan selang sebaris antara perenggan. Rasionalnya supaya pemerika dan calon lebih mudah menyemak isi dan jawapan.
·         Tuliskan jumlah patah perkataan di bahagian bawah sebelah kanan jawapan rumusan anda. Gunakan bahasa yang mudah, padat dan tepat. Elakkan daripada melakukan sebarang kesalahan tatabahasa. Tulisan perlu kemas dan mudah dibaca.

Contoh soalan rumusan karangan:
Soalan 1 : Rumusan
[ 30 markah ]

Baca petikan di bawah dengan teliti., kemudian  buat satu rumusan  tentang sebab-sebab berlakunya keracunan makanan dan langkah-langkah pencegahan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi  120 patah  perkataan.

    Kes keracunan makanan terutamanya di sekolah semakin kerap disiarkan oleh pihak media
sejak akhir-akhir ini.  Isu ini bukanlah suatu perkara yang baharu, tetapi telah menjadi suatu isu lapuk yang telah lama diperbincangkan oleh pihak-pihak yang terlibat.  Keracunan makanan bukan sahaja berlaku di sekolah, tetapi di mana-mana sahaja apabila berlaku pencemaran makanan terhadap makanan yang dimakan.
      Keracunan makanan berlaku apabila seseorang individu mengambil makanan atau minuman yang telah tercemar oleh bakteria, virus dan organisma berbahaya.  Malah penggunaan bahan kimia dan bahan beracun yang semakin berleluasa terhadap sayuran bagi pencegahan serangga perosak juga antara penyebab keracunan makanan.  Antara bakteria yang sering menyebabkan keracunan makanan adalah seperti Staphylococcus aureus,  Salmonella, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Vibrio parahaemolyticus dan Camphylobacter.  Bakteria dan virus yang memasuki tubuh akan menghasilkan toksin serta meningkatkan bilangannya di bahagian usus manusia.  Toksin memberikan kesan langsung pada lapisan usus, menyebabkan peradangan dan seterusnya menimbulkan gejala keracunan makanan.
   Gaya hidup masyarakat kini mendorong budaya makan di luar menjadi suatu fenomena biasa. Situasi ini meningkatkan risiko keracunan makanan berbanding dengan mengamalkan amalan makan di rumah. Pengabaian aspek kebersihan diri oleh pengendali makanan dengan kuku yang kotor dan panjang, rambut tidak terurus dan tidak memakai pakaian yang sesuai menggalakkan keracunan makanan terjadi.  Malahan, ada pula premis makanan yang kotor dan pengusahanya tidak membuang sampah dengan sempurna.  Makanan yang dijual pula terdedah tanpa ditutup dan ini mengundang kehadiran lalat dan bakteria.  Makanan yang tercemar dapat dikenal pasti melalui beberapa cara seperti rupa dengan adanya tompok-tompok kulat. Warna makanan bertukar kehijau-hijauan, seperti pada daging atau ayam.  Tekstur dan bau sesuatu makanan juga menjadi kurang enak.
      Sikap pengendali makanan yang sering menyentuh makanan  yang telah siap dimasak secara langsung semasa menghidangkan makanan juga akan menyebabklan keracunan terjadi. Perbuatan menghisap rokok, batuk dan meludah semasa menyediakan makanan atau mengendalikan makanan turut menjadi penyebab keracunan makanan. Sementara itu, makanan yang tidak dimasak dengan sempurna akan menyebabkan berlakunya pembiakan mikroorganisma berbahaya terutamanya pada bahan makanan yang berprotein tinggi seperti daging, ayam, makanan laut, telur, dan hasil tenusu.
    Seseorang yang mengalami keracunan makanan akan menunjukkan beberapa gejala dan gejala ini akan dialami oleh pesakit bermula beberapa jam selepas makan makanan yang tercemar.  Gejala yang terjadi berbeza mengikut individu bergantung pada ketahanan seseorang, jenis toksin yang terdapat dalam makanan dan jumlah makanan yang diambil.  Keracunan makanan mudah menyerang bayi, kanak-kanak, warga tua dan individu yang mempunyai imuniti  ang rendah terhadap penyakit.
    Kesimpulannya,isu keracunan makanan dapat diatasi jika semua pihak terutamanya pengendali makanan memainkan peranan yang sewajarnya. Utamakanlah kebersihan dan mencegah itu lebih baik daripada mengubatinya.                                                
                                            ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana “Keracunan  
                                                                         Makanan,” Dewan Siswa, Oktober, 2007)

  MEMBINA PENDAHULUAN RUMUSAN

  Menulis ayat pendahuluan

         Pendahuluan rumusan perlu mengandungi pernyataan isi tersurat yang merupakan isu yang dibincangkan dalam petikan yang diberi.

Kaedah menulis bahagian pendahuluan rumusan

  1. Baca dan fahami arahan soalan dengan teliti, kemudian  kesan bahagian isi tersurat.
  1. Pastikan kata kunci yang terdapat dalam arahan isi tersurat.
  2. Gantikan kata kunci tersebut dengan perkataan yang seerti dengannya. 
  3. Tulis dan ubah perkataan daripada kunci kata soalan pertama sahaja. (tidak boleh ada perkataan ‘dan’    dalam pengenalan.
e.    Mengubah maksud perkataan kunci kata pertama soalan:

* faktor = punca = sebab
* langkah = inisiatif = cara = kaedah = tindakan =usaha
=pendekatan / strategi
* kesan = implikasi = kebaikan = keburukan = kesan positif = kesan negatif =akibat
* ciri = sifat = bentuk
* masalah = halangan = cabaran = kekangan
* faedah=kebaikan=kelebihan=keistimewaan= faedah/manfaat / kebaikan / kepentingan
 * peranan=tanggungjawab= fungsi / tugas.


Contoh soalan dan arahan  :

Baca  petikan  di bawah  dengan  teliti  kemudian  buat satu rumusan tentang faktor- faktor yang menyebabkan dadah menjadi musuh utama manusia  dan  langkah-langkah  membanterasnya.   Panjang rumusan hendaklah  tidak  melebihi 120 patah perkataan

Kata kunci arahan untuk isi tersurat ialah faktor-faktor yang menyebabkan dadah    menjadi musuh utama manusia 

Gantikan perkataan faktor-faktor dengan perkataan lain yang seerti dengannya, iaitu punca-punca / sebab-sebab .
    
  Kemudian, tulis  pendahuluan rumusan.

Petikan membincangkan/tentang punca-punca yang menyebabkan dadah menjadi musuh utama manusia  ..................(dalam kalangan/ di.......)

Latihan 1
1.. Buat satu rumusan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan
bandar dan  implikasinya kepada pembangunan di kawasan Bandar tersebut.

Pengenalan rumusan :

Petikan membincangkan ……………………….. yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan bandar.

2. Rumuskan ciri-ciri yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang dan langkah melahirkan pelajar cemerlang. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan.

Pengenalan rumusan :

…………………………………. membincangkan -------------------------------yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang.


3. Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukan sektor pertanian negara. Panjang karangan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Pengenalan rumusan

 :
…………………………………………………………………………………………..membincangkan

……………………………………………………………………………………………………………..

4. Buat satu rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Pengenalan rumusan
 :
………………………………………………………………………………………………………
Latihan 2

  1. Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kesan  kelemahan institusi keluarga dan langkah-langkah mengatasinya. Panjang       rumusan  hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

       Lengkapkan ayat pendahuluan       


       Petikan tentang……………………………………………………………………………..

                         
  1. Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab khidmat sistem pesanan ringkas amat diperlukan pengguna dan langkah-langkah menjimatkan penggunaannya.  Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
          

      Petikan tentang……………………………………………………………………………..

  1.  Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan satu rumusan tentang          
kepentingan   hutan   bakau   kepada   negara  ini  dan  langkah-langkah            memuliharanya.  Panjang  rumusan  anda  hendaklah   tidak  melebihi 120 patah   perkataan.  
             

      Petikan tentang……………………………………………………………………………..

4.   Baca  petikan  di bawah  dengan teliti kemudian tuliskan satu rumusan tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi keghairahan orang ramai mengunjungi  pusat beli-belah dan ciri-ciri pusat beli-belah yang selamat.  Panjang rumusan  anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan
  
      Petikan tentang……………………………………………………………………………..


...............................................SELAMAT MENCUBA...............................................................

No comments:

Post a Comment

Laman Guru Cemerlang

Kecekapan Berbahasa Guru Bahasa Melayu Dalam abad ke-21 ini, setiap guru Bahasa Melayu sama ada yang mengajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah mahu pun di institusi pengajian tinggi seharusnya memiliki kecekapan berbahasa yang baik. Selain empat kemahiran asas yang diberi penekanan dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari sgei kemahiran berbahasa, guru-guru Bahasa Melayu juga perlu menguasai kecekapan berbahasa antaranya seperti berikut:  Kecekapan berkomunikasi  Kecekapan berhujah dan membidas  Kecekapan berbincang dan mengulas  Kecekapan menyoal  Kecekapan menyatakan dan menghuraikan ilmu pengetahuan dan pendapat  Kecekapan membaca, memahami dan merumus teks  Kecekapan menganalisis dan mentafsir maklumat  Kecekapan membaca dan menaakul pelbagai bahan  Kecekapan membina ayat  Kecekapan menulis Guru-guru Bahasa Melayu dalam abad ke-21 perlu mempunyai tahap pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik. Perkembangan terkini dalam kurikulum pendidikan Bahasa Melayu sewajar diketahui oleh setiap guru. Antara pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang perlu difokuskan ialah:  Kesediaan guru Bahasa Melayu untuk menyampaikan bahan pengajaran merupakan perkara terpenting dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermakna pengetahuan guru Bahasa Melayu tentang isi kandungan Bahasa Melayu merupakan kesediaan terpenting untuk memastikan keberkesanan pengajarannya.  Pengetahuan substantif, iaitu pengetahuan tentang apa yang ada dalam fakta atau konsep yang digunakan untuk menyusun idea dan maklumat tentang sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu seharusnya memiliki pengetahuan substantif ini, terutamanya bagi tajuk-tajuk yang melibatkan isu-isu semasa.  Pengetahuan sintaktik, iaitu pengetahuan tentang cara bagaimana sesuatu perkara itu dibentuk dan dihasilkan berdasarkan prosedur, kaedah dan proses yang melaluinya, sesuatu kebenaran dan pengetahuan baru dapat dibina. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu perlu mengukuhkan kefahaman konseptual pelajar dengan menggunakan contoh, analogi, hujah secara logikal dan berhujah menggunakan asas fakta yang tepat mengikut tahap pemikiran pelajar.  Penguasaan ilmu, iaitu setiap guru Bahasa Melayu perlu menguasai ilmu tatabahasa dan ilmu pedagogi Bahasa Melayu. Pengetahuan isi kandungan subjek yang berkaitan dengan sukatan, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung merupakan faktor penentu kefahaman pelajar terhadap apa yang diajarkan oleh guru Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna tanpa menguasai ilmu Bahasa 5 Seminar Bahasa Melayu 2011 Melayu, boleh mengganggu pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang tajuk yang dipelajari. Rumusannya, tahap keberkesanan pengajaran guru Bahasa Melayu banyak bergantung kepada pengetahuan isi kandungan subjek dan kemampuan guru mengurus masa untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran. Pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik juga membantu guru merancang pengajaran harian, mingguan dan bulanan secara sistematik dan bertulis. Pengetahuan pedagogi mengajar bermaksud setiap guru perlu mempunyai pelbagai pengetahuan berkaitan pedagogi mengajar. Dalam konteks pendidikan Bahasa Melayu, setiap guru Bahasa Melayu sewajarnya memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar/pedagogi terkini yang melibatkan kaedah, pendekatan, teknik dan strategi mengajar Bahasa Melayu. Dalam pengajaran, seharusnya pelajar merasai dan dapat memahami bahawa guru Bahasa Melayu mereka seharusnya lebih mahir dan lebih mengetahui sesuatu tajuk yang dibincangkan berbanding pelajar. Hal ini boleh dilihat antara lain melalui pedagogi mengajar yang guru gunakan.  Pendekatan pengajaran: Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, terdapat banyak pendekatan pengajaran yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Selalunya guru-guru Bahasa Melayu akan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisi yang sudah biasa digunakan dalam pengajaran seperti deduktik, induktik dan komunikatif. Kini sepatutnya guru-guru Bahasa Melayu perlu meneroka kepada pendekatan pengajaran terkini dan sesuai dengan tahap kognitif, kepelbagaian pelajar, kesesuaian tajuk yang diajar dan sebagainya. Antara pendekatan terkini yang boleh digunakan ialah pendekatan masteri, kontekstual, konstruktif, koperatif, kolaboratif, penyebatian kemahiran, penggabungjalinan pelbagai displin ilmu dan pembelajaran berasaskan masalah.  Kaedah pengajaran: Terdapat banyak kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya setiap guru Bahasa Melayu mengetahui dan menguasainya. Di dalam kelas kepelbagaian pelajar, kaedah mengajar berpusat pelajar seharusnya diberi penekanan oleh guru Bahasa Melayu. Antaranya ialah kaedah perbincangan, main peranan, penyelesaian masalah, pembelajaran atas talian, inkuiri, sumbang saran 6 Seminar Bahasa Melayu 2011 dan sebagainya. Kaedah pengajaran yang banyak berpusatkan guru dan bahan tidak digalakkan digunakan oleh guru.  Teknik pengajaran: Teknik pengajaran adalah perincian daripada penggunaan sesuatu kaedah yang digunakan. Teknik pengajaran lebih kepada pelaksanaan bagaimana sesuatu kaedah pengajaran itu dapat dilaksanakan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik pengajaran merupakan kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara teknik mengajar yang biasa digunakan ialah teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, penyoalan, sumbang saran dan permainan. Tujuan menggunakan pelbagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran adalah untuk menarik minat pelajar, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu pelajar supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah, maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.  Strategi pengajaran: Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Contohnya, di dalam bilik darjah yang pelbagai tahap pencapaian, guru perlu memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. Di samping itu, setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma serta latar belakang sekolah dan pelajar. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya.