SELAMAT DATANG KE BLOG CIKGU TUM DAN MARI BELAJAR BAHASA MELAYU BERSAMA-SAMA SAYA! TERIMA KASIH.

”Selamat Datang ke Blog Saya dan Mari Belajar Bahasa Melayu”

Bersama-sama memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkasa Bahasa Inggeris

Wednesday, 30 May 2012

KOSA KATA DAN UNGKAPAN DALAM PENULISAN KARANGAN


KOSA KATA DAN UNGKAPAN MENARIK
1.Aspirasi-hasrat
2. Inferens-kesimpulan
3. Sambil menyelam minum air-mendapat dua faedah dalam satu masa yang
    sama.
4. Ilustrasi-gambar
5. Bitara-tiada tandingan
6. Acap kali-sering
7. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya.-berfikir semasak-masaknya
8. Konkurensi-persaingan
9. Penawar yang paling mujarab-cara paling berkesan
10. Menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselerak.-berhati-hati
   dalam setiap tindakan
11.Memanifestasikan fikiran - Menggunakan idea dengan sebaik-baiknya
12.Menukilkan kata-kata - Menulis / bercakap sesuatu
13.Memberikan impak - Mengakibatkan / menyebabkan
14.Rentetan senario itu - Selepas fenomena itu
15.Jika ditelusuri - Jika dikaji secara mendalam
16.Penyalur ilmu - Pemberi banyak pengetahuan
17.Alaf baharu - Masa terkini
18Mutakhir ini - Pada masa kini
19.Seantero dunia - Seluruh dunia
20.Menikam sanubari - Merosakkan perasaan
21.Meluaskan horizon pemikiran - Meluaskan pandangan / pemikiran
22.Menggabungjalinkan elemen - Menggunakan pelbagai aspek
23.Merangsang ekonomi - Mengaktifkan proses jual beli
24.Lebih intelektual dan berketerampilan - Lebih bijak dan berkebolehan
25.Simbiosis - Dua benda yang saling berkaitan
26.Masih bermain dengan fantasi - Berkhayal / bermenung / tidak berfikiran matang
27.Mendabik dada - Kesombongan akibat kejayaan / keangkuhan
28.Mengkodifikasikan undang-undang - Menyelaras undang-undang / peraturan
29.Kestabilan spiritual dan fizikal - Keseimbangan rohani dan jasmani
30.Mekanisme kawalan - Alat / aspek yang mengawal sesuatu
31.Pandangan sarwa - Pemikiran biasa / umum
32.Anjakan paradigma - Perubahan demi kemajuan atau kebaikan
34.Relevan dengan kehendak zaman - Diterima dengan perubahan dari semasa ke semasa
35.Landasan berfikir - Cara berfikir
36.Masyarakat konvensional - Masyarakat umum / biasa
37.Mengaibkan diri - Memalukan diri
38.Alma mater - Sekolah / universiti / tempat pelajar
39.Kemapanan fikiran - Keteguhan cara berfikir
40.Alpukah - Daya usaha / inisiatif
41.Bacul - Tidak bersemangat
42.Badai kehidupan - Cabaran hidup
43.Inteligensia - Kumpulan manusia yang pandai
44.Bukti yang konklusif - Bukti yang kukuh
45.Praja - Kota / negeri
46.Prakarsa - Inisiatif / daya usaha
47.pramusaji - Pelayan tetamu di restoran
48.Rutin harian - Kerja yang biasa dilakukan dan sehari-hari
49.Nawaitu diri - Keinginan diri
50.Narsisistik - Terlalu memuji diri sendiri
51.Privasi - Keadaan atau suasana bersendiri tanpa sebarang gangguan
52.Pentas siasah - Dunia politik
53.Polemik - Bahas / debat / konflik
54.Melikwidasikan - Membubarkan / memansuhkan
55.Falah - Kejayaan / kemenangan
56.Interpretasi - Tafsiran / penjelasan
57.Bersilengah - Bersikap tidak tahu
58.Siber-berkaitan dengan komputer dan internet
59.Optimum-kedudukan/paras yang terbaik
60. Dunia tanpa sempadan-globalisasi
61. Pornografi- unsur-unsur lucah
62. Katak di bawah tempurung-ketinggalan
63.Global-sejagat
64.Bagaimana acuan begitulah kuihnya; bagaimana contoh begitulah gubahannya-anak-anak    
      dipengaruhi sikap ibu bapa yang mencorakkannya
65. Kudsi-suci
66. Api dalam sekam-sesuatu yang berlaku secara diam-diam
67.Usia yang baru setahun jagung dan darah setampuk pinang-masih terlalu
      muda
68.Kemaslahatan-faedah
69. Cendekiawan-golongan cerdik pandai
70. Konvensional-umum
71.Alah bisa tegal biasa-menjadi kebiasaan
72. Menyimpang seinci,rugi seribu batu-kerugian yang berganda akibat  kesilapan yang kecil
73.Kriteria ukuran untuk menentukan nilai sesuatu
74. Ghalibnya-lazimnya
75.Sudah terang lagi bersuluh-telah benar-benar jelas
76. Masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri-tidak memberi kesan
7 7.Hangat-hangat tahi ayam-bersifat sementara/tidak kekal.
78.Menyayat hati-memilukan
79.Sejenak-seketika
80.Menarik rambut di dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak berselerak-berhati-hati
81.Delinkuen-tidak mematuhi peraturan.
82.Malang tidak berbau-nasib buruk boleh terjadi tanpa diduga
83.Modus operandi-cara
84.Akar umbi-peringkat awal/peringkat dasar
85.Hedonisme-mementingkan hiburan.
86.Era kontemporari –zaman moden
87.Menangguk di air keruh-mengambil keuntungan
88. Ironinya-kesannya.
89.Konsentrasi-tumpuan
90.Jalan mudah-cara senang
91.Baling batu sembunyi tangan-tidak mahu bertanggungjawab
92.Alternatif-usaha yang menjadi pilihan
93.Risiko-masalah
94. Sampel-contoh
95. Fobia-takut
96.Nasi menjadi bubur-terlambat.
97. Izharnya-jelas
98.Drastik-segera
99.Berkompromi-bertolak- ansur
100.Kesiagaan-keaaan bersiap sedia
101. Enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing-mementingkan diri sendiri
102.Obses-asyik
103.Peri pentingnya-keutamaan
104.Cerucuk pembangunan negara-nadi kemajuan negara/tiang utama
105.Kestabilan spiritual dan fizikal-keseimbangan rohani dan jasmani
106.Otak yang cerdas itu datangnya dari badan yang sihat.-tubuh yang sihat membolehkan seseorang 
         berfikir secara bijak dan rasional
107.Meniupkan api semangat –memberi dorongan
108.Jika ditelusuri-jika dikaji secara mendalam
109.Onak dan duri-pelbagai rintangan
110.Di mana ada kemahuan di situ ada jalan-sekiranya  menginginkan sesuatu pasti ada caranya.
111.Meluaskan horizon pemikiran-meluaskan panangan/pemikiran


5 comments:

Laman Guru Cemerlang

Kecekapan Berbahasa Guru Bahasa Melayu Dalam abad ke-21 ini, setiap guru Bahasa Melayu sama ada yang mengajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah mahu pun di institusi pengajian tinggi seharusnya memiliki kecekapan berbahasa yang baik. Selain empat kemahiran asas yang diberi penekanan dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari sgei kemahiran berbahasa, guru-guru Bahasa Melayu juga perlu menguasai kecekapan berbahasa antaranya seperti berikut:  Kecekapan berkomunikasi  Kecekapan berhujah dan membidas  Kecekapan berbincang dan mengulas  Kecekapan menyoal  Kecekapan menyatakan dan menghuraikan ilmu pengetahuan dan pendapat  Kecekapan membaca, memahami dan merumus teks  Kecekapan menganalisis dan mentafsir maklumat  Kecekapan membaca dan menaakul pelbagai bahan  Kecekapan membina ayat  Kecekapan menulis Guru-guru Bahasa Melayu dalam abad ke-21 perlu mempunyai tahap pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik. Perkembangan terkini dalam kurikulum pendidikan Bahasa Melayu sewajar diketahui oleh setiap guru. Antara pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang perlu difokuskan ialah:  Kesediaan guru Bahasa Melayu untuk menyampaikan bahan pengajaran merupakan perkara terpenting dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermakna pengetahuan guru Bahasa Melayu tentang isi kandungan Bahasa Melayu merupakan kesediaan terpenting untuk memastikan keberkesanan pengajarannya.  Pengetahuan substantif, iaitu pengetahuan tentang apa yang ada dalam fakta atau konsep yang digunakan untuk menyusun idea dan maklumat tentang sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu seharusnya memiliki pengetahuan substantif ini, terutamanya bagi tajuk-tajuk yang melibatkan isu-isu semasa.  Pengetahuan sintaktik, iaitu pengetahuan tentang cara bagaimana sesuatu perkara itu dibentuk dan dihasilkan berdasarkan prosedur, kaedah dan proses yang melaluinya, sesuatu kebenaran dan pengetahuan baru dapat dibina. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu perlu mengukuhkan kefahaman konseptual pelajar dengan menggunakan contoh, analogi, hujah secara logikal dan berhujah menggunakan asas fakta yang tepat mengikut tahap pemikiran pelajar.  Penguasaan ilmu, iaitu setiap guru Bahasa Melayu perlu menguasai ilmu tatabahasa dan ilmu pedagogi Bahasa Melayu. Pengetahuan isi kandungan subjek yang berkaitan dengan sukatan, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung merupakan faktor penentu kefahaman pelajar terhadap apa yang diajarkan oleh guru Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna tanpa menguasai ilmu Bahasa 5 Seminar Bahasa Melayu 2011 Melayu, boleh mengganggu pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang tajuk yang dipelajari. Rumusannya, tahap keberkesanan pengajaran guru Bahasa Melayu banyak bergantung kepada pengetahuan isi kandungan subjek dan kemampuan guru mengurus masa untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran. Pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik juga membantu guru merancang pengajaran harian, mingguan dan bulanan secara sistematik dan bertulis. Pengetahuan pedagogi mengajar bermaksud setiap guru perlu mempunyai pelbagai pengetahuan berkaitan pedagogi mengajar. Dalam konteks pendidikan Bahasa Melayu, setiap guru Bahasa Melayu sewajarnya memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar/pedagogi terkini yang melibatkan kaedah, pendekatan, teknik dan strategi mengajar Bahasa Melayu. Dalam pengajaran, seharusnya pelajar merasai dan dapat memahami bahawa guru Bahasa Melayu mereka seharusnya lebih mahir dan lebih mengetahui sesuatu tajuk yang dibincangkan berbanding pelajar. Hal ini boleh dilihat antara lain melalui pedagogi mengajar yang guru gunakan.  Pendekatan pengajaran: Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, terdapat banyak pendekatan pengajaran yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Selalunya guru-guru Bahasa Melayu akan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisi yang sudah biasa digunakan dalam pengajaran seperti deduktik, induktik dan komunikatif. Kini sepatutnya guru-guru Bahasa Melayu perlu meneroka kepada pendekatan pengajaran terkini dan sesuai dengan tahap kognitif, kepelbagaian pelajar, kesesuaian tajuk yang diajar dan sebagainya. Antara pendekatan terkini yang boleh digunakan ialah pendekatan masteri, kontekstual, konstruktif, koperatif, kolaboratif, penyebatian kemahiran, penggabungjalinan pelbagai displin ilmu dan pembelajaran berasaskan masalah.  Kaedah pengajaran: Terdapat banyak kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya setiap guru Bahasa Melayu mengetahui dan menguasainya. Di dalam kelas kepelbagaian pelajar, kaedah mengajar berpusat pelajar seharusnya diberi penekanan oleh guru Bahasa Melayu. Antaranya ialah kaedah perbincangan, main peranan, penyelesaian masalah, pembelajaran atas talian, inkuiri, sumbang saran 6 Seminar Bahasa Melayu 2011 dan sebagainya. Kaedah pengajaran yang banyak berpusatkan guru dan bahan tidak digalakkan digunakan oleh guru.  Teknik pengajaran: Teknik pengajaran adalah perincian daripada penggunaan sesuatu kaedah yang digunakan. Teknik pengajaran lebih kepada pelaksanaan bagaimana sesuatu kaedah pengajaran itu dapat dilaksanakan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik pengajaran merupakan kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara teknik mengajar yang biasa digunakan ialah teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, penyoalan, sumbang saran dan permainan. Tujuan menggunakan pelbagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran adalah untuk menarik minat pelajar, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu pelajar supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah, maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.  Strategi pengajaran: Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Contohnya, di dalam bilik darjah yang pelbagai tahap pencapaian, guru perlu memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. Di samping itu, setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma serta latar belakang sekolah dan pelajar. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya.