SELAMAT DATANG KE BLOG CIKGU TUM DAN MARI BELAJAR BAHASA MELAYU BERSAMA-SAMA SAYA! TERIMA KASIH.

”Selamat Datang ke Blog Saya dan Mari Belajar Bahasa Melayu”

Bersama-sama memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkasa Bahasa Inggeris

Friday, 4 April 2014

CERPEN HUTAN RIMBACERPEN : HUTAN RIMBA

Oleh: Sasjira

Sinopsis

Pak Tua sebagai pemandu traktor menyesali pekerjaannya yang mengakibatkan kemusnahan alam sekitar. harapannya agar kawasan hutan kembali merimbun. Hasil pekerjaannya dia berjaya membesarkan anak-anaknya dengan kerjaya masing-masing. Atas nasita anak-anaknya Pak Tua dapat dipujuk agar reda dengan pekerjaannya yang banyak membantu menyara keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Akhirnya Pak Tua dan anak-anaknya menceburi bidang pelancongan dengan membuat resort keluarga di hutan simpan miliknya bagi memelihara alam sekitar.

Aspek komsas dalam cerpen Hutan Rimba karya Sasjira

ASPEK
PERNYATAAN ISI
CONTOH/HURAIANTema
Tekanan perasaan seorang pemandu traktor yang memusnahkan alam sekitar untuk tujuan pembangunan
Kekesalan Pak Tua sebagai pemandu traktor akan tindak-tanduknya selama ini yang telah menyebabkan kemusnahan flora dan fauna. Namun, Pak Tua berbangga dengan kejayaan dan keberhasilan anak-anaknya dalam bidang akademik dengan hasil usaha selama ini sehingga mampu menjawat jawatan tinggi dalam pekerjaan masing-masing. Akhirnya Pak Tua telah mengusahakan hutan simpan bagi memulihara alam sekitar

Persoalan
Persoalan pembangunan sehingga memusnahkan flora dan fauna
Pak Tua sangat kesal akibat pekerjaannya sebagai pemandu traktor yang banyak memusnahkan pokok-pokok dan haiwan-haiwan demi pembangunan
Persoalan rasa bersalah yang menghantui jiwa
Pak Tua rasa bersalah kerana memusnahkan alam sekitar walaupun dengan tujuan untuk aktiviti pertanian
Persoalan kemusnahan hutan sebagai khazanah alam
Pak Tua menyesal akibat pekerjaannya sebagai pemandu traktor telah banyak memusnahkan hutan sebagai khazanah negara
Persoalan tanggungjawab memberikan pendidikan kepada anak-anak
Pak Tua berjaya memberikan pendidikan kepada empat orang anaknya sehingga menjawat jawatan yang tinggi dalam pekerjaan masing-masing
Persoalan kepentingan pembangunan kepada negara
Pembangunan dalam sektor pertanian mampu menjana pendapatan kepada negara
Persoalan tanggungjawab menjaga alam sekitar
Pak Tua mengekalkan hutan simpan miliknya untuk memulihara alam sekitar atas kesedarannya sebelum ini yang banyak memusnahkan alam sekitar
Persoalan keindahan alam mampu memajukan industri pelancongan negara
Anak-anak Pak Tua ingin melibatkan diri dalam industri pelancongan kerana mampu menjana pendapatan sekali gus mengekalkan keindahan alam sekitar

Nilai
Cinta alam sekitar
Pak Tua sangat menyesal kerana banyak memusnahkan alam sekitar ketika bekerja dengan syarikat pembalakan
Kasih sayang
Pak Tua dan Mak Tua mengasihi anak-anak sehingga mereka berjaya dalam kerjaya masing-masing
Kegigihan
Pak Tua dan Mak Tua mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang sehingga anak-anak mereka saling menghormati
Redha
Mak Tua meminta supaya Pak Tua tidak menyesal pekerjaannya yang banyak memusnahkan hutan kerana perbuatan itu adalah tuntutan pekerjaannya
Tanggungjawab
Pak Tua bertanggungjawab memberikan pendidikan kepada anak-anak sehingga berjaya dalam kerjaya masing-masing
Prihatin
Mak Tua menasihati Pak Tua supaya tidak menyesali perbuatannya memusnahkan alam sekitar dahulu

Pengajaran
Kita hendaklah mencintai alam supaya flora dan fauna tidak musnah
Pak Tua begitu menyesal kerana banyak memusnahkan flora dan fauna ketika bekerja sebagai pemandu traktor caterpillar
Kita hendaklah menyayangi ahli keluarga kerana mereka menjadi tempat bermanja
Pak Tua begitu menyayangi cucu-cucunya dan menggunakan kesempatan waktu tuanya dengan bergembira bersama-sama mereka
Kita hendaklah memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak
Pak Tua bertanggungjawab memberikan pendidikan kepada empat orang anaknya sehingga mereka berjaya dalam bidang kerjaya masing-masing
Kita hendaklah bersyukur dnegan rezeki yang dikurniakan
Pak Tua bersyukur kerana hasil pekerjaanya dahulu berjaya memberikan pendidikan kepada anak-anak

Watak & perwatakan
Perwatakan  
Contoh/HuraianPak Tua
Bertanggungjawab

Pak Tua dan Mak Tua bertanggungjawab memberi pendidikan kepada anak-anak sehingga berjaya dalam kerjaya
Bersyukur

Pak Tua rasa bersyukur kerana empat orang anaknya telah berjaya hasil pekerjaanya sebagai pemandu traktor
Cintai alam sekitar

Pak Tua menyesal atas perbuatannya memusnahkan alam sekitar semasa bekerja dengan syarikat pembalakan dahulu
Gigih
Pak Tua sangat gigih bekerja sehingga berjaya membesarkan anak-anak dengan pendidikan yang tinggi
Mak Tua
Pandai memasak

Mak Tua pandai memasak semasa menyediakan makanan kepada keluarganya
Pandai memujuk
Mak Tua pandai memujuk Pak Tua supaya tidak menyesali perbuatannya memusnahkan alam
Bertanggungjawab

Mak Tua berjaya mendidik anak-anak dengan penuh tanggungjawab kerana mereka saling menghormati
Prihatin
Mak Tua menyedari kegelisahan suaminya dengan memberi nasihat supaya tidak mengambil peduli akan pekerjaanya yang banyak memusnahkan alam sekitar

Latar
Pernyataan Isi
Contoh/Huraian

Latar masa
30 tahun yang lalu
Sewaktu Pak Tua bekerja sebagai pemandu traktor caterpilar dengan syarikat pembalakan
Malam Jumaat
Majlis bacaan Yaasin diadakan


Latar tempat
Hutan rimba
Kawasan hutan yang diteroka oleh Pak Tua untuk dijadikan kawasan pertanian
Sungai

Sungai di belakang rumah merupakan tempat Mak Tua mencari ikan
Sungai Kinabatangan
Tempat kayu balak dihanyutkanLatar masyarakat
Masyarakat yang gigih bekerja
Pak Tua gigih bekerja sehingga mampu membesarkan anak-anak dengan pendidikan yang tinggi
Masyarakat yang bertangungjawab
Pak Tua dan Mak Tua bertanggungjawab membesarkan anak-anak sehingga berjaya dalam kerjaya masing-masing
Masyarakat yang menyayangi alam sekitar
Pak Tua mengusahakan hutan simpan kerana sayangkan alam sekitar
Masyarakat yang bersyukur
Pak Tua bersyukur kerana berjaya mendidik anak-anak dengan pelajaran yang tinggi
Masyarakat yang berpandnagan jauh
Pak Tua tidak menghalang anak-anaknya yang ingin mengusahakan tanah dusunnya sebagai kawasan pelancongan

No comments:

Post a Comment

Laman Guru Cemerlang

Kecekapan Berbahasa Guru Bahasa Melayu Dalam abad ke-21 ini, setiap guru Bahasa Melayu sama ada yang mengajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah mahu pun di institusi pengajian tinggi seharusnya memiliki kecekapan berbahasa yang baik. Selain empat kemahiran asas yang diberi penekanan dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari sgei kemahiran berbahasa, guru-guru Bahasa Melayu juga perlu menguasai kecekapan berbahasa antaranya seperti berikut:  Kecekapan berkomunikasi  Kecekapan berhujah dan membidas  Kecekapan berbincang dan mengulas  Kecekapan menyoal  Kecekapan menyatakan dan menghuraikan ilmu pengetahuan dan pendapat  Kecekapan membaca, memahami dan merumus teks  Kecekapan menganalisis dan mentafsir maklumat  Kecekapan membaca dan menaakul pelbagai bahan  Kecekapan membina ayat  Kecekapan menulis Guru-guru Bahasa Melayu dalam abad ke-21 perlu mempunyai tahap pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik. Perkembangan terkini dalam kurikulum pendidikan Bahasa Melayu sewajar diketahui oleh setiap guru. Antara pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang perlu difokuskan ialah:  Kesediaan guru Bahasa Melayu untuk menyampaikan bahan pengajaran merupakan perkara terpenting dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermakna pengetahuan guru Bahasa Melayu tentang isi kandungan Bahasa Melayu merupakan kesediaan terpenting untuk memastikan keberkesanan pengajarannya.  Pengetahuan substantif, iaitu pengetahuan tentang apa yang ada dalam fakta atau konsep yang digunakan untuk menyusun idea dan maklumat tentang sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu seharusnya memiliki pengetahuan substantif ini, terutamanya bagi tajuk-tajuk yang melibatkan isu-isu semasa.  Pengetahuan sintaktik, iaitu pengetahuan tentang cara bagaimana sesuatu perkara itu dibentuk dan dihasilkan berdasarkan prosedur, kaedah dan proses yang melaluinya, sesuatu kebenaran dan pengetahuan baru dapat dibina. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu perlu mengukuhkan kefahaman konseptual pelajar dengan menggunakan contoh, analogi, hujah secara logikal dan berhujah menggunakan asas fakta yang tepat mengikut tahap pemikiran pelajar.  Penguasaan ilmu, iaitu setiap guru Bahasa Melayu perlu menguasai ilmu tatabahasa dan ilmu pedagogi Bahasa Melayu. Pengetahuan isi kandungan subjek yang berkaitan dengan sukatan, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung merupakan faktor penentu kefahaman pelajar terhadap apa yang diajarkan oleh guru Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna tanpa menguasai ilmu Bahasa 5 Seminar Bahasa Melayu 2011 Melayu, boleh mengganggu pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang tajuk yang dipelajari. Rumusannya, tahap keberkesanan pengajaran guru Bahasa Melayu banyak bergantung kepada pengetahuan isi kandungan subjek dan kemampuan guru mengurus masa untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran. Pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik juga membantu guru merancang pengajaran harian, mingguan dan bulanan secara sistematik dan bertulis. Pengetahuan pedagogi mengajar bermaksud setiap guru perlu mempunyai pelbagai pengetahuan berkaitan pedagogi mengajar. Dalam konteks pendidikan Bahasa Melayu, setiap guru Bahasa Melayu sewajarnya memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar/pedagogi terkini yang melibatkan kaedah, pendekatan, teknik dan strategi mengajar Bahasa Melayu. Dalam pengajaran, seharusnya pelajar merasai dan dapat memahami bahawa guru Bahasa Melayu mereka seharusnya lebih mahir dan lebih mengetahui sesuatu tajuk yang dibincangkan berbanding pelajar. Hal ini boleh dilihat antara lain melalui pedagogi mengajar yang guru gunakan.  Pendekatan pengajaran: Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, terdapat banyak pendekatan pengajaran yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Selalunya guru-guru Bahasa Melayu akan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisi yang sudah biasa digunakan dalam pengajaran seperti deduktik, induktik dan komunikatif. Kini sepatutnya guru-guru Bahasa Melayu perlu meneroka kepada pendekatan pengajaran terkini dan sesuai dengan tahap kognitif, kepelbagaian pelajar, kesesuaian tajuk yang diajar dan sebagainya. Antara pendekatan terkini yang boleh digunakan ialah pendekatan masteri, kontekstual, konstruktif, koperatif, kolaboratif, penyebatian kemahiran, penggabungjalinan pelbagai displin ilmu dan pembelajaran berasaskan masalah.  Kaedah pengajaran: Terdapat banyak kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya setiap guru Bahasa Melayu mengetahui dan menguasainya. Di dalam kelas kepelbagaian pelajar, kaedah mengajar berpusat pelajar seharusnya diberi penekanan oleh guru Bahasa Melayu. Antaranya ialah kaedah perbincangan, main peranan, penyelesaian masalah, pembelajaran atas talian, inkuiri, sumbang saran 6 Seminar Bahasa Melayu 2011 dan sebagainya. Kaedah pengajaran yang banyak berpusatkan guru dan bahan tidak digalakkan digunakan oleh guru.  Teknik pengajaran: Teknik pengajaran adalah perincian daripada penggunaan sesuatu kaedah yang digunakan. Teknik pengajaran lebih kepada pelaksanaan bagaimana sesuatu kaedah pengajaran itu dapat dilaksanakan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik pengajaran merupakan kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara teknik mengajar yang biasa digunakan ialah teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, penyoalan, sumbang saran dan permainan. Tujuan menggunakan pelbagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran adalah untuk menarik minat pelajar, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu pelajar supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah, maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.  Strategi pengajaran: Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Contohnya, di dalam bilik darjah yang pelbagai tahap pencapaian, guru perlu memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. Di samping itu, setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma serta latar belakang sekolah dan pelajar. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya.