SELAMAT DATANG KE BLOG CIKGU TUM DAN MARI BELAJAR BAHASA MELAYU BERSAMA-SAMA SAYA! TERIMA KASIH.

”Selamat Datang ke Blog Saya dan Mari Belajar Bahasa Melayu”

Bersama-sama memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkasa Bahasa Inggeris

Saturday, 26 October 2013

MAKSUD RANGKAI KATA KLASIK

KEPADA ANAK MURIDKU, JIKA INGIN MENJAWAB MAKSUD RANGKAI KATA BAGI PERKATAAN KLASIK GUNAKANLAH AYAT: RANGKAI KATA BERMAKSUD................
JANGAN GUNA MAKSUD RANGKAI KATA IALAH ATAU ADALAH....NANTI TERSALAH GUNA KATA PEMERI..

MAKSUD RANGKAI KATA KLASIK
HIKAYAT PELAYARAN PENUH PERISTIWA
1.       Geliung panjang-kapal besar
2.       Bagai pucuk dilancarkan-sangat laju
3.       Bagai kumbang putus tali-sangat laju
4.       Menyampaikan cakap-memberitahu kata-kata
5.       Setelah santap-selesai makan
6.       Anak geliungnya berhimpun-anak kapal berkumpul
7.       Bajak laut-lanun
8.       Mulai gementar-telah takut
9.       Tubuh yang gementar-badan yang menggigil
10.   Tidak sedarkan diri-pengsan
11.   Bermohon kembali ke bahtera-meminta izin pulang ke kapal
12.   Tua orang tua, berakal makin tua berminyak-kian lanjut umur kian berpengalaman
13.   Tua cendawan makin tua makin busuk-kian lanjut umur kian tidak berguna
14.   Wajahnya berseri bagai purnama empat belas hari bulan-parasnya bercahaya-cahaya
15.   Nyahkan dia-usirnya
16.   Memeliharakan geliung-menyelamatkan kapal panjang
17.   Enau mencari sigai lesung mendapatkan antan-perempuan mendapatkan lelaki
18.   Memelihara geliung ini seisi-isinya-menjaga semua anak kapal panjang
19.   Melihatkan kesampaian geliung-terpandang kapal panjang tiba
20.   Masuk tangan-mencampuri urusan
21.   Termakan cakap-percaya akan kata-kata
22.   Pucuk dicita ulam pun tiba-mendapatkan sesuatu yang diharapkan secara tiba-tiba
23.   Menurunkan pertaruhannya.-meletakkan cagaran/wang

HIKAYAT INDERA NATA
1.       Terlalu sukacitanya-sangat gembira
2.       Sekalian mergastua-semua binantang
3.       Memberi bahaya-mendatangkan petaka
4.       Segerlah pergi-cepat berlalu
5.       Terlalu suka hatinya-sangat gembira perasaannya
6.       Terlalu elok parasnya-sangat sempurna wajahnya
7.       Betapa pekerjaan tuan hamba-tujuan anda
8.       Apakah pekerjaan tuan diam-mengapa membisu
9.       Demikianlah hal-begitulah keadaannya
10.   Kabullah akan perkataan-tertunailah permintaan
11.   Lagi pun sangat ia pandai berkata-kata-tambahan pula terlalu bijak bertutur
12.   Hampirlah ia datang-hendak tiba
13.   Alamat-tanda
14.   Betapa bicara-apakah pendapat
15.   Kalau didapati-sekiranya ditemui
16.   Lekas besar-cepat bertambah saiznya
17.   Mencari kehendakmu-mendapatkan keinginan
18.   Jika ada kasih-sekiranya wujud kasih sayang
19.   Segala perkakasan-semua peralatan
20.   Sekalian itu pun tiadalah-semuanya telah hilang
21.   Terlalu amarahnya-tidak dapat menahan nafsu
22.   Menangislah bercintakan dirinya-meratapi nasibnya
23.   Mencita gemala hikmat-menyeru batu sakti
24.   Datanglah bersegera-tiba dengan pantas
25.   Sahaja engakau datang menolong-kebetulan tiba membantu
26.   Sangat aku bercintakan –terlalu merindui
27.   Bercetrakan hal ehwalnya-menceritakan/memberitahu perkara yang berlaku
Tiadalah beroleh tidur- sukar tidur

No comments:

Post a Comment

Laman Guru Cemerlang

Kecekapan Berbahasa Guru Bahasa Melayu Dalam abad ke-21 ini, setiap guru Bahasa Melayu sama ada yang mengajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah mahu pun di institusi pengajian tinggi seharusnya memiliki kecekapan berbahasa yang baik. Selain empat kemahiran asas yang diberi penekanan dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari sgei kemahiran berbahasa, guru-guru Bahasa Melayu juga perlu menguasai kecekapan berbahasa antaranya seperti berikut:  Kecekapan berkomunikasi  Kecekapan berhujah dan membidas  Kecekapan berbincang dan mengulas  Kecekapan menyoal  Kecekapan menyatakan dan menghuraikan ilmu pengetahuan dan pendapat  Kecekapan membaca, memahami dan merumus teks  Kecekapan menganalisis dan mentafsir maklumat  Kecekapan membaca dan menaakul pelbagai bahan  Kecekapan membina ayat  Kecekapan menulis Guru-guru Bahasa Melayu dalam abad ke-21 perlu mempunyai tahap pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik. Perkembangan terkini dalam kurikulum pendidikan Bahasa Melayu sewajar diketahui oleh setiap guru. Antara pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang perlu difokuskan ialah:  Kesediaan guru Bahasa Melayu untuk menyampaikan bahan pengajaran merupakan perkara terpenting dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermakna pengetahuan guru Bahasa Melayu tentang isi kandungan Bahasa Melayu merupakan kesediaan terpenting untuk memastikan keberkesanan pengajarannya.  Pengetahuan substantif, iaitu pengetahuan tentang apa yang ada dalam fakta atau konsep yang digunakan untuk menyusun idea dan maklumat tentang sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu seharusnya memiliki pengetahuan substantif ini, terutamanya bagi tajuk-tajuk yang melibatkan isu-isu semasa.  Pengetahuan sintaktik, iaitu pengetahuan tentang cara bagaimana sesuatu perkara itu dibentuk dan dihasilkan berdasarkan prosedur, kaedah dan proses yang melaluinya, sesuatu kebenaran dan pengetahuan baru dapat dibina. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu perlu mengukuhkan kefahaman konseptual pelajar dengan menggunakan contoh, analogi, hujah secara logikal dan berhujah menggunakan asas fakta yang tepat mengikut tahap pemikiran pelajar.  Penguasaan ilmu, iaitu setiap guru Bahasa Melayu perlu menguasai ilmu tatabahasa dan ilmu pedagogi Bahasa Melayu. Pengetahuan isi kandungan subjek yang berkaitan dengan sukatan, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung merupakan faktor penentu kefahaman pelajar terhadap apa yang diajarkan oleh guru Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna tanpa menguasai ilmu Bahasa 5 Seminar Bahasa Melayu 2011 Melayu, boleh mengganggu pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang tajuk yang dipelajari. Rumusannya, tahap keberkesanan pengajaran guru Bahasa Melayu banyak bergantung kepada pengetahuan isi kandungan subjek dan kemampuan guru mengurus masa untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran. Pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik juga membantu guru merancang pengajaran harian, mingguan dan bulanan secara sistematik dan bertulis. Pengetahuan pedagogi mengajar bermaksud setiap guru perlu mempunyai pelbagai pengetahuan berkaitan pedagogi mengajar. Dalam konteks pendidikan Bahasa Melayu, setiap guru Bahasa Melayu sewajarnya memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar/pedagogi terkini yang melibatkan kaedah, pendekatan, teknik dan strategi mengajar Bahasa Melayu. Dalam pengajaran, seharusnya pelajar merasai dan dapat memahami bahawa guru Bahasa Melayu mereka seharusnya lebih mahir dan lebih mengetahui sesuatu tajuk yang dibincangkan berbanding pelajar. Hal ini boleh dilihat antara lain melalui pedagogi mengajar yang guru gunakan.  Pendekatan pengajaran: Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, terdapat banyak pendekatan pengajaran yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Selalunya guru-guru Bahasa Melayu akan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisi yang sudah biasa digunakan dalam pengajaran seperti deduktik, induktik dan komunikatif. Kini sepatutnya guru-guru Bahasa Melayu perlu meneroka kepada pendekatan pengajaran terkini dan sesuai dengan tahap kognitif, kepelbagaian pelajar, kesesuaian tajuk yang diajar dan sebagainya. Antara pendekatan terkini yang boleh digunakan ialah pendekatan masteri, kontekstual, konstruktif, koperatif, kolaboratif, penyebatian kemahiran, penggabungjalinan pelbagai displin ilmu dan pembelajaran berasaskan masalah.  Kaedah pengajaran: Terdapat banyak kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya setiap guru Bahasa Melayu mengetahui dan menguasainya. Di dalam kelas kepelbagaian pelajar, kaedah mengajar berpusat pelajar seharusnya diberi penekanan oleh guru Bahasa Melayu. Antaranya ialah kaedah perbincangan, main peranan, penyelesaian masalah, pembelajaran atas talian, inkuiri, sumbang saran 6 Seminar Bahasa Melayu 2011 dan sebagainya. Kaedah pengajaran yang banyak berpusatkan guru dan bahan tidak digalakkan digunakan oleh guru.  Teknik pengajaran: Teknik pengajaran adalah perincian daripada penggunaan sesuatu kaedah yang digunakan. Teknik pengajaran lebih kepada pelaksanaan bagaimana sesuatu kaedah pengajaran itu dapat dilaksanakan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik pengajaran merupakan kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara teknik mengajar yang biasa digunakan ialah teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, penyoalan, sumbang saran dan permainan. Tujuan menggunakan pelbagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran adalah untuk menarik minat pelajar, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu pelajar supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah, maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.  Strategi pengajaran: Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Contohnya, di dalam bilik darjah yang pelbagai tahap pencapaian, guru perlu memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. Di samping itu, setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma serta latar belakang sekolah dan pelajar. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya.