SELAMAT DATANG KE BLOG CIKGU TUM DAN MARI BELAJAR BAHASA MELAYU BERSAMA-SAMA SAYA! TERIMA KASIH.

”Selamat Datang ke Blog Saya dan Mari Belajar Bahasa Melayu”

Bersama-sama memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkasa Bahasa Inggeris

Wednesday, 30 May 2012

BAGAIMANA MENGGUNAKAN  M.U S.A DALAM MENULIS PENDAHULUAN KARANGAN?
Langkah 1..Anda perlu rajin mencari beberapa ayat yang mengandungi frasa menarik di bahagian pendahuluan.
Sebagai contoh:
-MUTAKHIR INI
-PADA ALAF INI
-PADA ALAF DIGITAL INI
-DALAM  ERA KONTEMPORARI INI
-DALAM ERA MODENISASI INI
-DALAM ERA PASCAMODEN INI
-DALAM ERA GLOBALISASI INI
-MARCAPADA
-DALAM ERA KONTEMPORARI YANG PENUH KONKURENSI  SENGIT INI
-PADA ALAF KE-21 INI
-DALAM MENEMPUH PAWANA GLOBALISASI INI


Langkah 2: Anda perlu membina ayat umum yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan dalam soalan.
Mari lihat contoh di bawah:
Soalan:   Perkembangan dunia hiburan antarabangsa pada masa ini telah menyebabkan
             program televisysen realiti semakin mendapat tempat di hati   masyarakat tidak mengira
             peringkat usia.Bincangkan kesan negatif program tersebut kepada masyarakat umum.
Isu:     : Program Televisyen Realiti
Formula:Ayat Menarik +Ayat Umum
Hasilnya:
PADA ERA KONTEMPORARI INI , PERKEMBANGAN DUNIA HIBURAN ANTARABANGSA PADA MASA INI TELAH MENYEBABKAN PROGRAM TELEVISYEN REALITI SEMAKIN MENDAPAT TEMPAT DI HATI MASYARAKAT TANPA MENGIRA PELBAGAI PERINGKAT USIA.

Langkah 3:Anda perlu membina ayat sokongan berkaitan ayat sebelumnya. Jika anda
menghadapi masalah membina ayat sokongan yang sebenarnya tidak terkira banyaknya melalui kemahiran dan pengetahuan anda. anda boleh memilih ayat-ayat sokongan yang telah disediakan di bawah:

-ISU INI MENJADI BUALAN HANGAT YANG MENITI DARI BIBIR KE BIBIR
-ISU INI HEBOH DIPERKATAKAN DI WARUNG-WARUNG KOPI HINGGA KE PERINGKAT PERSIDANGAN 
 PARLIMEN
-ISU INI SERING MENGHIASI DADA-DADA AKHBAR
-ISU INI MENJADI POLEMIK HANGAT YANG SERING DIUAR-UARKAN OLEH PELBAGAI PIHAK
-ISU INI TIDAK SEHARUSNYA DIBIARKAN MENJADI BARAH(GUNAKAN AYAT INI JIKA ISUNYA ANDA FIKIR   
  NEGATIF)
-ISU INI TIDAK SEHARUSNYA DIBIARKAN HINGGA MENJADI DURI DALAM DAGING
-ISU INI TIDAK HARUS DIPANDANG REMEH

Formula:Ayat Menarik+Ayat Umum+Ayat sokongan(satu atau lebih.Biasanya karangan bahagian B lebih daripada satu)
Hasilnya:

    PADA ERA KONTEMPORARI INI , PERKEMBANGAN DUNIA HIBURAN ANTARABANGSA PADA MASA INI TELAH MENYEBABKAN PROGRAM TELEVISYEN REALITI SEMAKIN MENDAPAT TEMPAT DI HATI MASYARAKAT TANPA MENGIRA PELBAGAI PERINGKAT USIA.ISU INI SERING MENGHIASI DADA-DADA AKHBAR. ISU INI MENJADI POLEMIK HANGAT YANG SERING DIUAR-UARKAN OLEH PELBAGAI PIHAK.


Langkah 4:Anda perlu membina ayat arah yang berkaitan dengan kehendak soalan.

Contoh:

Soalan:  Perkembangan dunia hiburan antarabangsa pada masa kini telah menyebabkan
             program televisysen realiti semakin mendapat tempat di hati   masyarakat tidak mengira
             peringkat usia. Bincangkan kesan negatif program tersebut kepada masyarakat umum.
Kehendak Soalan:kesan negatif program tersebut(Program Televisyen Realiti)
Formula;:Ayat Menarik+Ayat Umum+Ayat sokongan(satu atau lebih.Biasanya karangan bahagian B lebih 
                   daripada satu)+Ayat Arah.

Hasilnya:

     PADA ERA KONTEMPORARI INI, PERKEMBANGAN DUNIA HIBURAN ANTARABANGSA PADA MASA INI TELAH MENYEBABKAN PROGRAM TELEVISYEN REALITI SEMAKIN MENDAPAT TEMPAT DI HATI MASYARAKAT TANPA MENGIRA PELBAGAI PERINGKAT USIA.ISU INI SERING MENGHIASI DADA-DADA AKHBAR. ISU INI MENJADI POLEMIK HANGAT YANG SERING DIUAR-UARKAN OLEH PELBAGAI PIHAK. PERSOALANNYA, KEHADIRAN LAMBAKAN PROGRAM TELEVISYEN REALITI TELAH MENDATANGKAN BANYAK KESAN NEGATIF KEPADA MASYARAKAT KHUSUSNYA KEPADA REMAJA. APAKAH KESAN NEGATIF TERSEBUT?MARILAH SAMA-SAMA KITA BINCANGKAN.

MENARIK BUKAN?INGAT! M.U.S.A. Selamat Belajar.

No comments:

Post a Comment

Laman Guru Cemerlang

Kecekapan Berbahasa Guru Bahasa Melayu Dalam abad ke-21 ini, setiap guru Bahasa Melayu sama ada yang mengajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah mahu pun di institusi pengajian tinggi seharusnya memiliki kecekapan berbahasa yang baik. Selain empat kemahiran asas yang diberi penekanan dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari sgei kemahiran berbahasa, guru-guru Bahasa Melayu juga perlu menguasai kecekapan berbahasa antaranya seperti berikut:  Kecekapan berkomunikasi  Kecekapan berhujah dan membidas  Kecekapan berbincang dan mengulas  Kecekapan menyoal  Kecekapan menyatakan dan menghuraikan ilmu pengetahuan dan pendapat  Kecekapan membaca, memahami dan merumus teks  Kecekapan menganalisis dan mentafsir maklumat  Kecekapan membaca dan menaakul pelbagai bahan  Kecekapan membina ayat  Kecekapan menulis Guru-guru Bahasa Melayu dalam abad ke-21 perlu mempunyai tahap pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik. Perkembangan terkini dalam kurikulum pendidikan Bahasa Melayu sewajar diketahui oleh setiap guru. Antara pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang perlu difokuskan ialah:  Kesediaan guru Bahasa Melayu untuk menyampaikan bahan pengajaran merupakan perkara terpenting dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermakna pengetahuan guru Bahasa Melayu tentang isi kandungan Bahasa Melayu merupakan kesediaan terpenting untuk memastikan keberkesanan pengajarannya.  Pengetahuan substantif, iaitu pengetahuan tentang apa yang ada dalam fakta atau konsep yang digunakan untuk menyusun idea dan maklumat tentang sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu seharusnya memiliki pengetahuan substantif ini, terutamanya bagi tajuk-tajuk yang melibatkan isu-isu semasa.  Pengetahuan sintaktik, iaitu pengetahuan tentang cara bagaimana sesuatu perkara itu dibentuk dan dihasilkan berdasarkan prosedur, kaedah dan proses yang melaluinya, sesuatu kebenaran dan pengetahuan baru dapat dibina. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu perlu mengukuhkan kefahaman konseptual pelajar dengan menggunakan contoh, analogi, hujah secara logikal dan berhujah menggunakan asas fakta yang tepat mengikut tahap pemikiran pelajar.  Penguasaan ilmu, iaitu setiap guru Bahasa Melayu perlu menguasai ilmu tatabahasa dan ilmu pedagogi Bahasa Melayu. Pengetahuan isi kandungan subjek yang berkaitan dengan sukatan, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung merupakan faktor penentu kefahaman pelajar terhadap apa yang diajarkan oleh guru Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna tanpa menguasai ilmu Bahasa 5 Seminar Bahasa Melayu 2011 Melayu, boleh mengganggu pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang tajuk yang dipelajari. Rumusannya, tahap keberkesanan pengajaran guru Bahasa Melayu banyak bergantung kepada pengetahuan isi kandungan subjek dan kemampuan guru mengurus masa untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran. Pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik juga membantu guru merancang pengajaran harian, mingguan dan bulanan secara sistematik dan bertulis. Pengetahuan pedagogi mengajar bermaksud setiap guru perlu mempunyai pelbagai pengetahuan berkaitan pedagogi mengajar. Dalam konteks pendidikan Bahasa Melayu, setiap guru Bahasa Melayu sewajarnya memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar/pedagogi terkini yang melibatkan kaedah, pendekatan, teknik dan strategi mengajar Bahasa Melayu. Dalam pengajaran, seharusnya pelajar merasai dan dapat memahami bahawa guru Bahasa Melayu mereka seharusnya lebih mahir dan lebih mengetahui sesuatu tajuk yang dibincangkan berbanding pelajar. Hal ini boleh dilihat antara lain melalui pedagogi mengajar yang guru gunakan.  Pendekatan pengajaran: Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, terdapat banyak pendekatan pengajaran yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Selalunya guru-guru Bahasa Melayu akan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisi yang sudah biasa digunakan dalam pengajaran seperti deduktik, induktik dan komunikatif. Kini sepatutnya guru-guru Bahasa Melayu perlu meneroka kepada pendekatan pengajaran terkini dan sesuai dengan tahap kognitif, kepelbagaian pelajar, kesesuaian tajuk yang diajar dan sebagainya. Antara pendekatan terkini yang boleh digunakan ialah pendekatan masteri, kontekstual, konstruktif, koperatif, kolaboratif, penyebatian kemahiran, penggabungjalinan pelbagai displin ilmu dan pembelajaran berasaskan masalah.  Kaedah pengajaran: Terdapat banyak kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya setiap guru Bahasa Melayu mengetahui dan menguasainya. Di dalam kelas kepelbagaian pelajar, kaedah mengajar berpusat pelajar seharusnya diberi penekanan oleh guru Bahasa Melayu. Antaranya ialah kaedah perbincangan, main peranan, penyelesaian masalah, pembelajaran atas talian, inkuiri, sumbang saran 6 Seminar Bahasa Melayu 2011 dan sebagainya. Kaedah pengajaran yang banyak berpusatkan guru dan bahan tidak digalakkan digunakan oleh guru.  Teknik pengajaran: Teknik pengajaran adalah perincian daripada penggunaan sesuatu kaedah yang digunakan. Teknik pengajaran lebih kepada pelaksanaan bagaimana sesuatu kaedah pengajaran itu dapat dilaksanakan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik pengajaran merupakan kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara teknik mengajar yang biasa digunakan ialah teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, penyoalan, sumbang saran dan permainan. Tujuan menggunakan pelbagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran adalah untuk menarik minat pelajar, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu pelajar supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah, maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.  Strategi pengajaran: Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Contohnya, di dalam bilik darjah yang pelbagai tahap pencapaian, guru perlu memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. Di samping itu, setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma serta latar belakang sekolah dan pelajar. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya.