SELAMAT DATANG KE BLOG CIKGU TUM DAN MARI BELAJAR BAHASA MELAYU BERSAMA-SAMA SAYA! TERIMA KASIH.

”Selamat Datang ke Blog Saya dan Mari Belajar Bahasa Melayu”

Bersama-sama memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkasa Bahasa Inggeris

Wednesday, 30 May 2012

TINGKATKAN KEMAMPUAN ANDA MENULIS PENDAHULUAN KARANGAN.

PENDAHULUAN JENIS GABUNGAN:

Anda telah pun didedahkan dengan contoh-contoh jenis pendahuluan sebelum ini. Kali ini cuba ikuti pembelajaran menulis pendahuluan jenis gabungan.

Langkah 1:Pilih jenis pendahuluan yang anda fikir sesuai dengan isu yang ditanyakan dalam arahan soalan. Pastikan pendahuluan karangan anda masih lagi mempunyai ciri-ciri M.U.S.A

Lihat contoh di bawah:

Soalan: Sekolah merupakan institusi formal yang memainkan peranan penting untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada seseorang.. Setiap individu pastinya mahukan sebuah sekolah yang terbaik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
Sebagai seorang pelajar, huraikan ciri-ciri sekolah idaman anda.

Jenis Situasi:Setiap ibu bapa pada hari ini berlumba-lumba menghantar anak-anak mereka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan:

Jenis Peribahasa: Anak-anak yang masih berumur setahun jagung dan darah setampuk pinang dihantar untuk menimba ilmu pengetahuan kerana kebanyakan ibu bapa menyedari bahawa melentur buluh biarlah dari rebugnya.  Mereka tidak mahu melihat anak-anak mereka menjadi seperti katak di bawah tempurung.

Jenis Pendapat: Menurut Alvin Toffler, ilmu itu ibarat kuasa. Menyedari hakikat tersebut, ibu bapa mengambil inisiatif  memilih sekolah yang terbaik demi masa depan buah hati mereka.

Jenis definisi: Sekolah merupakan institusi formal yang menyediakan tempat untuk setiap murid menimba ilmu pengetahuan.. Sekolah ibarat rumah ke dua kepada murid kerana di sinilah sebahagian masa murid digunakan untuk belajar. Sebagai rumah ke dua, sewajarnya sekolah mempunyai ciri-ciri yang lengkap untuk memberikan keselesaan kepada murid-murid.

Jenis Persoalan: Persoalannya, apakah ciri-ciri sebuah sekolah yang menjadi idaman setiap murid termasuk saya?

Langkah 2: Gabungkan ayat-ayat tersebut menggunakan teknik M.U.S.A
Hasilnya:

          Dalam era modenisasi yang sarat dengan konkurensi sengit ini, ilmu pengetahuan menjadi satu elemen penting yang perlu dimiliki oleh setiap individu. Lantaran itu,  setiap ibu bapa pada hari ini berlumba-lumba menghantar anak-anak mereka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Anak-anak yang masih berumur setahun jagung dan darah setampuk pinang dihantar untuk menimba ilmu pengetahuan kerana kebanyakan ibu bapa menyedari bahawa melentur buluh biarlah dari rebugnya.  Mereka tidak mahu melihat anak-anak mereka menjadi seperti katak di bawah tempurung. Menurut Alvin Toffler, ilmu itu ibarat kuasa. Menyedari hakikat tersebut, ibu bapa mengambil inisiatif  memilih sekolah yang terbaik demi masa depan buah hati mereka. Sekolah merupakan institusi formal yang menyediakan tempat untuk setiap murid menimba ilmu pengetahuan.. Sekolah ibarat rumah ke dua kepada murid kerana di sinilah sebahagian masa murid digunakan untuk belajar. Sebagai rumah ke dua, sewajarnya sekolah mempunyai ciri-ciri yang lengkap untuk memberikan keselesaan kepada murid-murid. Persoalannya, apakah ciri-ciri sebuah sekolah yang menjadi idaman setiap murid termasuk saya?

Nah inilah hasilnya>Seronok bukan!


3 comments:

  1. sesiapa yang masih tiak faham dan mahukan penjelasan sila huungi saya

    ReplyDelete
  2. cikgu saya nak tanya cikgu. harap cikgu dpt membalas secepat mungkin memandangkan peperiksaan penggal akan dtg. saya baru masuk ting.4. saya ingin bertanya ini karangan untuk bahagian mana ye cikgu?Terima kasih,cikgu Tuminah jika membalas.

    ReplyDelete

Laman Guru Cemerlang

Kecekapan Berbahasa Guru Bahasa Melayu Dalam abad ke-21 ini, setiap guru Bahasa Melayu sama ada yang mengajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah mahu pun di institusi pengajian tinggi seharusnya memiliki kecekapan berbahasa yang baik. Selain empat kemahiran asas yang diberi penekanan dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari sgei kemahiran berbahasa, guru-guru Bahasa Melayu juga perlu menguasai kecekapan berbahasa antaranya seperti berikut:  Kecekapan berkomunikasi  Kecekapan berhujah dan membidas  Kecekapan berbincang dan mengulas  Kecekapan menyoal  Kecekapan menyatakan dan menghuraikan ilmu pengetahuan dan pendapat  Kecekapan membaca, memahami dan merumus teks  Kecekapan menganalisis dan mentafsir maklumat  Kecekapan membaca dan menaakul pelbagai bahan  Kecekapan membina ayat  Kecekapan menulis Guru-guru Bahasa Melayu dalam abad ke-21 perlu mempunyai tahap pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik. Perkembangan terkini dalam kurikulum pendidikan Bahasa Melayu sewajar diketahui oleh setiap guru. Antara pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang perlu difokuskan ialah:  Kesediaan guru Bahasa Melayu untuk menyampaikan bahan pengajaran merupakan perkara terpenting dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermakna pengetahuan guru Bahasa Melayu tentang isi kandungan Bahasa Melayu merupakan kesediaan terpenting untuk memastikan keberkesanan pengajarannya.  Pengetahuan substantif, iaitu pengetahuan tentang apa yang ada dalam fakta atau konsep yang digunakan untuk menyusun idea dan maklumat tentang sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu seharusnya memiliki pengetahuan substantif ini, terutamanya bagi tajuk-tajuk yang melibatkan isu-isu semasa.  Pengetahuan sintaktik, iaitu pengetahuan tentang cara bagaimana sesuatu perkara itu dibentuk dan dihasilkan berdasarkan prosedur, kaedah dan proses yang melaluinya, sesuatu kebenaran dan pengetahuan baru dapat dibina. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu perlu mengukuhkan kefahaman konseptual pelajar dengan menggunakan contoh, analogi, hujah secara logikal dan berhujah menggunakan asas fakta yang tepat mengikut tahap pemikiran pelajar.  Penguasaan ilmu, iaitu setiap guru Bahasa Melayu perlu menguasai ilmu tatabahasa dan ilmu pedagogi Bahasa Melayu. Pengetahuan isi kandungan subjek yang berkaitan dengan sukatan, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung merupakan faktor penentu kefahaman pelajar terhadap apa yang diajarkan oleh guru Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna tanpa menguasai ilmu Bahasa 5 Seminar Bahasa Melayu 2011 Melayu, boleh mengganggu pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang tajuk yang dipelajari. Rumusannya, tahap keberkesanan pengajaran guru Bahasa Melayu banyak bergantung kepada pengetahuan isi kandungan subjek dan kemampuan guru mengurus masa untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran. Pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik juga membantu guru merancang pengajaran harian, mingguan dan bulanan secara sistematik dan bertulis. Pengetahuan pedagogi mengajar bermaksud setiap guru perlu mempunyai pelbagai pengetahuan berkaitan pedagogi mengajar. Dalam konteks pendidikan Bahasa Melayu, setiap guru Bahasa Melayu sewajarnya memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar/pedagogi terkini yang melibatkan kaedah, pendekatan, teknik dan strategi mengajar Bahasa Melayu. Dalam pengajaran, seharusnya pelajar merasai dan dapat memahami bahawa guru Bahasa Melayu mereka seharusnya lebih mahir dan lebih mengetahui sesuatu tajuk yang dibincangkan berbanding pelajar. Hal ini boleh dilihat antara lain melalui pedagogi mengajar yang guru gunakan.  Pendekatan pengajaran: Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, terdapat banyak pendekatan pengajaran yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Selalunya guru-guru Bahasa Melayu akan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisi yang sudah biasa digunakan dalam pengajaran seperti deduktik, induktik dan komunikatif. Kini sepatutnya guru-guru Bahasa Melayu perlu meneroka kepada pendekatan pengajaran terkini dan sesuai dengan tahap kognitif, kepelbagaian pelajar, kesesuaian tajuk yang diajar dan sebagainya. Antara pendekatan terkini yang boleh digunakan ialah pendekatan masteri, kontekstual, konstruktif, koperatif, kolaboratif, penyebatian kemahiran, penggabungjalinan pelbagai displin ilmu dan pembelajaran berasaskan masalah.  Kaedah pengajaran: Terdapat banyak kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya setiap guru Bahasa Melayu mengetahui dan menguasainya. Di dalam kelas kepelbagaian pelajar, kaedah mengajar berpusat pelajar seharusnya diberi penekanan oleh guru Bahasa Melayu. Antaranya ialah kaedah perbincangan, main peranan, penyelesaian masalah, pembelajaran atas talian, inkuiri, sumbang saran 6 Seminar Bahasa Melayu 2011 dan sebagainya. Kaedah pengajaran yang banyak berpusatkan guru dan bahan tidak digalakkan digunakan oleh guru.  Teknik pengajaran: Teknik pengajaran adalah perincian daripada penggunaan sesuatu kaedah yang digunakan. Teknik pengajaran lebih kepada pelaksanaan bagaimana sesuatu kaedah pengajaran itu dapat dilaksanakan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik pengajaran merupakan kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara teknik mengajar yang biasa digunakan ialah teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, penyoalan, sumbang saran dan permainan. Tujuan menggunakan pelbagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran adalah untuk menarik minat pelajar, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu pelajar supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah, maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.  Strategi pengajaran: Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Contohnya, di dalam bilik darjah yang pelbagai tahap pencapaian, guru perlu memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. Di samping itu, setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma serta latar belakang sekolah dan pelajar. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya.