SELAMAT DATANG KE BLOG CIKGU TUM DAN MARI BELAJAR BAHASA MELAYU BERSAMA-SAMA SAYA! TERIMA KASIH.

”Selamat Datang ke Blog Saya dan Mari Belajar Bahasa Melayu”

Bersama-sama memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkasa Bahasa Inggeris

Wednesday, 30 May 2012

JENIS-JENIS PENDAHULUANPendahuluan Karangan

Pendahuluan karangan sangat penting dalam penulisan karangan kerana pendahluan karangan yang tepat dan menarik dapat menunjukkan isu yang hendak dibincangkan secara umum sekali gus memberi gambaran kepada pembaca bahawa penulis benar-benar faham akan tema yang hendak diketengahkan.

Antara jenis pendahuluan yang boleh digunakan untuk dimanfaatkan dalam penulisan karangan.

 1. Pendahuluan jenis definisi
 2. Pendahuluan jenis persoalan
 3. Pendahuluan jenis suasana
 4. Pendahuluan jenis peribahasa
 5. Pendahuluan jenis pendapat
 6. Pendahuluan jenis puisi
 7. Pendahuluan jenis sejarah
 8. Pendahuluan jenis gabungan.
 9. Pendahuluan jenis statistik
 10. Pendahluan jenis lirik lagu.

Latihan:

 1. --------------------------------------------

Sukarelawan menurut Kamus Dewan Edisi Keempat membawa maksud orang lelaki yang melakukan sesuatu dengan sukarela.  Secara umum, sukarelawan boleh dimaksudkan sebagai seseorang atau kumpulan individu yang sanggup melakukan sesuatu perkerjaan tanpa mengharapkan sebarang balasan.  Mereka melakukan pekerjaan tanpa mengira masa demi membantu insan-insan yang memerlukan pertolongan. Malangnya, sejak akhir-akhir ini, semangat sukarelawan semakin luntur dan hanya segelintir individu sahaja yang sanggup melakukan sesuatu tanpa sebarang ganjaran.


 1. ------------------------------------------------

Sungai merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai dan amat berharga kepada manusia.  Walau bagaimanapun, keadaan beberapa batang sungai di negara kita berada pada tahap yang kurang memuaskan.  Terlalu banyak rungutan dilontarkan oleh setiap lapisan masyarakat tentang kualiti sungai di negara kita.  Persoalannya, mengapakah rungutan-rungutan ini timbul? Adakah sungai yang mengalir bersih sebelum ini mampu bertukar menjadi tercemar dengan sendirinya atau berpunca daripada sikap dan perbuatan manusia sendiri? 1. ---------------------------------------------------

Alangkah indahnya suasana ketika itu. Jeritan suara anak-anak menikmati kesegaran arus sungai yang mengalir jernih kedengaran memecah kesunyian. Semuanya terasa indah pada saat itu, namun segala-galanya telah berubah. Kebanyakan sungai di negara kita dikategorikan sebagai sungai yang berada pada tahap kritikal kerana dihantui  masalah pencemaran. Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka fungsi sungai sebagai nadi kehidupan akan tinggal kenang-kenangan.


 1. ------------------------------------------------------

Sering kali kita mendengar pengguna melahirkan rasa tidak puas hati terhadap kualiti barangan yang dibeli.  Malahan ada yang membuat aduan kepada Persatuan Pengguna di kawasan masing-masing. Pada hakikatnya, jika pengguna sendiri mengamalkan sikap alah membeli menang memakai pasti rasa tidak puas hati dapat dielakkan. Sebagai pengguna yang bijak, utamakanlah kualiti barangan walaupun terpaksa berbelanja lebih sedikit kerana hasilnya pasti memuaskan. Jadilah pengguna yang bijak dan anda pasti akan terhindar daripada helah para peniaga.

 1. -------------------------------------------------------

Menurut Datuk Alimuddin Mohd. Dom, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia akan menghantar sebanyak 30 orang pendidik terdiri daripada pengetua dan guru besar ke King’s College, United Kingdom (UK) untuk mendapat pendedahan tentang sistem Sekolah Kelompok (Cluster School) di negara berkenaan.  Langkah ini merupakan satu langkah bijak kerana hasilnya, mereka yang dihantar akan kembali dengan pelbagai maklumat yang pastinya dapat memberi manfaat kepada dunia pendidikan kita.

 1. -------------------------------------------------------

Malaysia akan menyambut Jubli Emas kemerdekaan negara kali ke-50 pada 31 Ogos 2007.  Tema dan logo “ Malaysiaku Gemilang” pada tahun ini mengingatkan kita tentang peristiwa pengisytiharan kemerdekaan negara oleh Yang Teramat Mulia Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj, mantan Perdana Menteri Malaysia Pertama di Stadium Merdeka 50 tahun yang lalu. Laungan keramat “Merdeka” yang berkumandang pada pagi 31 Ogos 1957 itu merupakan detik bersejarah sekali gus negara kita bebas daripada belenggu penjajah.

 1. --------------------------------------------------
    
                                                Yang kurik itu kundi,
                                                Yang merah itu saga,
                                                Yang baik itu budi,
                                                Yang indah itu bahasa
.
            Pantun lama ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa budi bahasa amat penting untuk diamalkan dan seseorang yang berbudi bahasa akan dipandang tinggi dalam masyarakat. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil bagi memupuk amalan berbudi bahasa dalam kalangan generasi muda pada hari ini.
     


 1. -----------------------------------------------------

Menurut statistik yang dikemukakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, secara keseluruhannya, pencapaian Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) pada tahun 2000 jelas menunjukkan bahawa pencapaian murid Bandar melebihi tahap penguasaan minimum (A, B, C ) bagi subjek Bahasa Inggeris, iaitu 67.5 peratus berbanding dengan murid luar Bandar, iaitu 51.9 peratus.

 1. --------------------------------------------------------

Jika kau fikirkan kau boleh,
Kau hampir boleh melakukan,
Jika kau fikirkan ragu-ragu,
Usahamu tidak menentu.

Jika diteliti lirik lagu tersebut, jelas sekali bahawa keazaman dan semangat menjadi penentu kepada kejayaan seseorang. Tanpa keazaman yang kuat, sudah pasti kejayaan sukar dicapai sebaliknya jika kita senantiasa berfikiran positif dan berazam untuk berjaya, pasti kita dapat menikmati hasilnya.

No comments:

Post a Comment

Laman Guru Cemerlang

Kecekapan Berbahasa Guru Bahasa Melayu Dalam abad ke-21 ini, setiap guru Bahasa Melayu sama ada yang mengajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah mahu pun di institusi pengajian tinggi seharusnya memiliki kecekapan berbahasa yang baik. Selain empat kemahiran asas yang diberi penekanan dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari sgei kemahiran berbahasa, guru-guru Bahasa Melayu juga perlu menguasai kecekapan berbahasa antaranya seperti berikut:  Kecekapan berkomunikasi  Kecekapan berhujah dan membidas  Kecekapan berbincang dan mengulas  Kecekapan menyoal  Kecekapan menyatakan dan menghuraikan ilmu pengetahuan dan pendapat  Kecekapan membaca, memahami dan merumus teks  Kecekapan menganalisis dan mentafsir maklumat  Kecekapan membaca dan menaakul pelbagai bahan  Kecekapan membina ayat  Kecekapan menulis Guru-guru Bahasa Melayu dalam abad ke-21 perlu mempunyai tahap pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik. Perkembangan terkini dalam kurikulum pendidikan Bahasa Melayu sewajar diketahui oleh setiap guru. Antara pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang perlu difokuskan ialah:  Kesediaan guru Bahasa Melayu untuk menyampaikan bahan pengajaran merupakan perkara terpenting dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermakna pengetahuan guru Bahasa Melayu tentang isi kandungan Bahasa Melayu merupakan kesediaan terpenting untuk memastikan keberkesanan pengajarannya.  Pengetahuan substantif, iaitu pengetahuan tentang apa yang ada dalam fakta atau konsep yang digunakan untuk menyusun idea dan maklumat tentang sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu seharusnya memiliki pengetahuan substantif ini, terutamanya bagi tajuk-tajuk yang melibatkan isu-isu semasa.  Pengetahuan sintaktik, iaitu pengetahuan tentang cara bagaimana sesuatu perkara itu dibentuk dan dihasilkan berdasarkan prosedur, kaedah dan proses yang melaluinya, sesuatu kebenaran dan pengetahuan baru dapat dibina. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu perlu mengukuhkan kefahaman konseptual pelajar dengan menggunakan contoh, analogi, hujah secara logikal dan berhujah menggunakan asas fakta yang tepat mengikut tahap pemikiran pelajar.  Penguasaan ilmu, iaitu setiap guru Bahasa Melayu perlu menguasai ilmu tatabahasa dan ilmu pedagogi Bahasa Melayu. Pengetahuan isi kandungan subjek yang berkaitan dengan sukatan, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung merupakan faktor penentu kefahaman pelajar terhadap apa yang diajarkan oleh guru Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna tanpa menguasai ilmu Bahasa 5 Seminar Bahasa Melayu 2011 Melayu, boleh mengganggu pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang tajuk yang dipelajari. Rumusannya, tahap keberkesanan pengajaran guru Bahasa Melayu banyak bergantung kepada pengetahuan isi kandungan subjek dan kemampuan guru mengurus masa untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran. Pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik juga membantu guru merancang pengajaran harian, mingguan dan bulanan secara sistematik dan bertulis. Pengetahuan pedagogi mengajar bermaksud setiap guru perlu mempunyai pelbagai pengetahuan berkaitan pedagogi mengajar. Dalam konteks pendidikan Bahasa Melayu, setiap guru Bahasa Melayu sewajarnya memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar/pedagogi terkini yang melibatkan kaedah, pendekatan, teknik dan strategi mengajar Bahasa Melayu. Dalam pengajaran, seharusnya pelajar merasai dan dapat memahami bahawa guru Bahasa Melayu mereka seharusnya lebih mahir dan lebih mengetahui sesuatu tajuk yang dibincangkan berbanding pelajar. Hal ini boleh dilihat antara lain melalui pedagogi mengajar yang guru gunakan.  Pendekatan pengajaran: Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, terdapat banyak pendekatan pengajaran yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Selalunya guru-guru Bahasa Melayu akan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisi yang sudah biasa digunakan dalam pengajaran seperti deduktik, induktik dan komunikatif. Kini sepatutnya guru-guru Bahasa Melayu perlu meneroka kepada pendekatan pengajaran terkini dan sesuai dengan tahap kognitif, kepelbagaian pelajar, kesesuaian tajuk yang diajar dan sebagainya. Antara pendekatan terkini yang boleh digunakan ialah pendekatan masteri, kontekstual, konstruktif, koperatif, kolaboratif, penyebatian kemahiran, penggabungjalinan pelbagai displin ilmu dan pembelajaran berasaskan masalah.  Kaedah pengajaran: Terdapat banyak kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya setiap guru Bahasa Melayu mengetahui dan menguasainya. Di dalam kelas kepelbagaian pelajar, kaedah mengajar berpusat pelajar seharusnya diberi penekanan oleh guru Bahasa Melayu. Antaranya ialah kaedah perbincangan, main peranan, penyelesaian masalah, pembelajaran atas talian, inkuiri, sumbang saran 6 Seminar Bahasa Melayu 2011 dan sebagainya. Kaedah pengajaran yang banyak berpusatkan guru dan bahan tidak digalakkan digunakan oleh guru.  Teknik pengajaran: Teknik pengajaran adalah perincian daripada penggunaan sesuatu kaedah yang digunakan. Teknik pengajaran lebih kepada pelaksanaan bagaimana sesuatu kaedah pengajaran itu dapat dilaksanakan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik pengajaran merupakan kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara teknik mengajar yang biasa digunakan ialah teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, penyoalan, sumbang saran dan permainan. Tujuan menggunakan pelbagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran adalah untuk menarik minat pelajar, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu pelajar supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah, maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.  Strategi pengajaran: Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Contohnya, di dalam bilik darjah yang pelbagai tahap pencapaian, guru perlu memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. Di samping itu, setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma serta latar belakang sekolah dan pelajar. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya.