SELAMAT DATANG KE BLOG CIKGU TUM DAN MARI BELAJAR BAHASA MELAYU BERSAMA-SAMA SAYA! TERIMA KASIH.

”Selamat Datang ke Blog Saya dan Mari Belajar Bahasa Melayu”

Bersama-sama memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkasa Bahasa Inggeris

Wednesday, 30 May 2012


SENARAI PERIBAHASA DALAM BUKU TEKS BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 DAN 5


 1.   Di mana ada kemahuan di situ ada jalan (pepatah)
       Maksud : Jika ada azam kita akan memperoleh kejayaan

 2.   Lintah darat (simpulan bahasa)
       Maksud : peniaga yang mengambil keuntungan yang terlalu tinggi

 3.   Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh (ungkapan semasa)
       Maksud : Jika kita sepakat kita akan menjadi kuat, jika kita tidak
       sepakat kita akan menjadi lemah

 4.   Bagai aur dengan tebing (perumpamaan)
       Maksud : Hubungan yang rapat antara satu sama lain dan saling
       membantu

5.       Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik
      negeri sendiri (pepatah)
       Maksud : Walaupun terdapat kelebihan di negara orang, negeri sendiri   
       tetap lebih baik lagi

 6.   Jauh perjalanan luas pengalaman (pepatah)
       Maksud : Banyak mengembara fikiran akan menjadi luas

 7.   Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing (pepatah)
       Maksud : Mengalami susah senang bersama-sama

 8.   Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah (pepatah)
       Maksud : Pengagihan yang sama banyak

 9.   Bukit sama didaki, lurah sama dituruni (bidalan)
       Maksud : Sama-sama bersusah dan bersenang

 10. Kacang lupakan kulit (simpulan bahasa)
       Maksud : Tidak mengenang budi/lupa akan asal usul 11. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung (pepatah)
       Maksud : kita seharusnya mengikut adat dan peraturan di tempat kita   
       tinggal/Taat setia pada negara tempat kita tinggal

 12. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak
       (bidalan)
       Maksud : Menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan

 13. Ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua (perumpamaan)
       Maksud : Kesilapan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan orang
       lain yang  menerima akibatnya

 14. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian
       Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemujdian(pepatah)
   Maksud : Kesenangan datang selepas menempuh kesusahan.

 15. Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya (pepatah)
       Maksud : jika kita membuat sesuatu pekerjaan dengan tidak    
       bersungguh-sungguh, sudah pasti kita tidak akan mendapat hasilnya

 16. Rajin dan usaha tangga kejayaan (ungkapan bahasa)
       Maksud : Orang yang rajin berusaha pasti akan berjaya

 17. Peluang keemasan (simpulan bahasa)
       Maksud : Peluang yang paling baik

 18. Yang bulat tidak akan datang menggolek, yang pipih tidak datang
       melayang (pepatah)
       Maksud : Sesuatu kejayaan itu tidak akan datang dengan mudah tanpa
       berusaha

 19. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit (bidalan)
       Maksud : Sesuatu kejayaan berpunca daripada usaha secara kecil-
       kecilan dan akhirnya menjadi besar dan mencapai apa-apa yang dihajati

 20. Bak cendawan tumbuh selepas hujan (perumpamaan)
       Maksud : Terlalu banyak pada sesuatu masa

 21. Memerah otak (simpulan bahasa)
       Maksud : Berfikir dengan bersungguh-sungguh

 22. Mencari jalan (simpulan bahasa)
       Maksud : Berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara/Berusaha dengan
       menggunakan akal untuk mengatasi sesuatu masalah

 23. Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat (pepatah)
       Maksud : kata sepakat yang dicapai melalui mesyuarat

 24. Biar mati anak, jangan mati adat (bidalan)
       Maksud : orang kuat berpegang pada adat

 25. Meninggi diri:
       Maksud: sombong

26. Sediakan payung sebelum hujan (bidalan)
       Maksud : Beringat-ingat sebelum ditimpa kesusahan

 27. Darah daging (simpulan bahasa)
       Maksud :  anak dan saudara-mara daripada keturunan  sendiri

 28. Bermuka dua
       Maksud: tidak jujur

 29. Baik hati
       Maksud: bersikap baik dan penyayang

 30. Tulang belakang
       Maksud: Punca kekuatan/orang harapan

 31. Genggam bara api biar sampai jadi arang
       Maksud: Mengerjakan sesuatu yang sukar hendaklah sabar sehingga
       mencapai kejayaan

 32. Tangan kosong
       Maksud: Hampa

 33. Melentur buluh biarlah dari rebungnya
       Maksud: Mendidik anak biarlah sejak mereka kecil lagi


 34. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi
       Maksud: dua orang yang sama darjatnya dalam adat

 35. Seperti lembu dicucuk hidung
       Maksud: orang yang selalu mengikut kemahuan orang lain
 36. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air
       Maksud: Segala yang dikehendaki sudah diperoleh

 37. Terang hati
       Maksud: lekas pandai

 38. Rendah hati
       Maksud: tidak meninggi diri

 39. Murah hati
       Maksud: pemurah

 40. Tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas
       Adat atau sesuatu yang tidak berubah, tetapi tetap utuh

  41. Anak dagang
        Maksud: orang yang berhijrah ke tempat lain

  42. Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai
        Maksud: kalau takut menanggung kesusahan janganlah melakukan
        kerja yang susah

  43. Indah khabar daripada rupa
        Maksud: perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan

  44. Yang kita kejar tak dapat, yang kita kendong pula berciciran
        Maksud: Bernasib malang kerana setelah memperoleh sesuatu, tetapi
        yang ada di tangan hilang pula

  45. Berbesar hati
        Maksud: gembira

 46. Anak buah
       Maksud: anak saudara atau pekerja di bawah jagaan kita


 47. Tuan rumah
       Maksud: tempat berlangsungnya sesuatu acara

 48. Yang lama dikelek, yang baharu didukung
       Maksud: Adat yang lama tetap diamalkan di samping budaya hidup  
       yang baharu

 49. Batu penghalang
       Maksud: Rintangan atau halangan

 50. Untung anak lelaki cari-carikan, untung anak perempuan nanti-nantikan
       Maksud: Orang lelaki yang merisik bakal isterinya (dalam Adat Pepatih)

No comments:

Post a Comment

Laman Guru Cemerlang

Kecekapan Berbahasa Guru Bahasa Melayu Dalam abad ke-21 ini, setiap guru Bahasa Melayu sama ada yang mengajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah mahu pun di institusi pengajian tinggi seharusnya memiliki kecekapan berbahasa yang baik. Selain empat kemahiran asas yang diberi penekanan dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari sgei kemahiran berbahasa, guru-guru Bahasa Melayu juga perlu menguasai kecekapan berbahasa antaranya seperti berikut:  Kecekapan berkomunikasi  Kecekapan berhujah dan membidas  Kecekapan berbincang dan mengulas  Kecekapan menyoal  Kecekapan menyatakan dan menghuraikan ilmu pengetahuan dan pendapat  Kecekapan membaca, memahami dan merumus teks  Kecekapan menganalisis dan mentafsir maklumat  Kecekapan membaca dan menaakul pelbagai bahan  Kecekapan membina ayat  Kecekapan menulis Guru-guru Bahasa Melayu dalam abad ke-21 perlu mempunyai tahap pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik. Perkembangan terkini dalam kurikulum pendidikan Bahasa Melayu sewajar diketahui oleh setiap guru. Antara pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang perlu difokuskan ialah:  Kesediaan guru Bahasa Melayu untuk menyampaikan bahan pengajaran merupakan perkara terpenting dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermakna pengetahuan guru Bahasa Melayu tentang isi kandungan Bahasa Melayu merupakan kesediaan terpenting untuk memastikan keberkesanan pengajarannya.  Pengetahuan substantif, iaitu pengetahuan tentang apa yang ada dalam fakta atau konsep yang digunakan untuk menyusun idea dan maklumat tentang sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu seharusnya memiliki pengetahuan substantif ini, terutamanya bagi tajuk-tajuk yang melibatkan isu-isu semasa.  Pengetahuan sintaktik, iaitu pengetahuan tentang cara bagaimana sesuatu perkara itu dibentuk dan dihasilkan berdasarkan prosedur, kaedah dan proses yang melaluinya, sesuatu kebenaran dan pengetahuan baru dapat dibina. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu perlu mengukuhkan kefahaman konseptual pelajar dengan menggunakan contoh, analogi, hujah secara logikal dan berhujah menggunakan asas fakta yang tepat mengikut tahap pemikiran pelajar.  Penguasaan ilmu, iaitu setiap guru Bahasa Melayu perlu menguasai ilmu tatabahasa dan ilmu pedagogi Bahasa Melayu. Pengetahuan isi kandungan subjek yang berkaitan dengan sukatan, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung merupakan faktor penentu kefahaman pelajar terhadap apa yang diajarkan oleh guru Bahasa Melayu berkenaan. Hal ini bermakna tanpa menguasai ilmu Bahasa 5 Seminar Bahasa Melayu 2011 Melayu, boleh mengganggu pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang tajuk yang dipelajari. Rumusannya, tahap keberkesanan pengajaran guru Bahasa Melayu banyak bergantung kepada pengetahuan isi kandungan subjek dan kemampuan guru mengurus masa untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran. Pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik juga membantu guru merancang pengajaran harian, mingguan dan bulanan secara sistematik dan bertulis. Pengetahuan pedagogi mengajar bermaksud setiap guru perlu mempunyai pelbagai pengetahuan berkaitan pedagogi mengajar. Dalam konteks pendidikan Bahasa Melayu, setiap guru Bahasa Melayu sewajarnya memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar/pedagogi terkini yang melibatkan kaedah, pendekatan, teknik dan strategi mengajar Bahasa Melayu. Dalam pengajaran, seharusnya pelajar merasai dan dapat memahami bahawa guru Bahasa Melayu mereka seharusnya lebih mahir dan lebih mengetahui sesuatu tajuk yang dibincangkan berbanding pelajar. Hal ini boleh dilihat antara lain melalui pedagogi mengajar yang guru gunakan.  Pendekatan pengajaran: Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, terdapat banyak pendekatan pengajaran yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Selalunya guru-guru Bahasa Melayu akan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisi yang sudah biasa digunakan dalam pengajaran seperti deduktik, induktik dan komunikatif. Kini sepatutnya guru-guru Bahasa Melayu perlu meneroka kepada pendekatan pengajaran terkini dan sesuai dengan tahap kognitif, kepelbagaian pelajar, kesesuaian tajuk yang diajar dan sebagainya. Antara pendekatan terkini yang boleh digunakan ialah pendekatan masteri, kontekstual, konstruktif, koperatif, kolaboratif, penyebatian kemahiran, penggabungjalinan pelbagai displin ilmu dan pembelajaran berasaskan masalah.  Kaedah pengajaran: Terdapat banyak kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya setiap guru Bahasa Melayu mengetahui dan menguasainya. Di dalam kelas kepelbagaian pelajar, kaedah mengajar berpusat pelajar seharusnya diberi penekanan oleh guru Bahasa Melayu. Antaranya ialah kaedah perbincangan, main peranan, penyelesaian masalah, pembelajaran atas talian, inkuiri, sumbang saran 6 Seminar Bahasa Melayu 2011 dan sebagainya. Kaedah pengajaran yang banyak berpusatkan guru dan bahan tidak digalakkan digunakan oleh guru.  Teknik pengajaran: Teknik pengajaran adalah perincian daripada penggunaan sesuatu kaedah yang digunakan. Teknik pengajaran lebih kepada pelaksanaan bagaimana sesuatu kaedah pengajaran itu dapat dilaksanakan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik pengajaran merupakan kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara teknik mengajar yang biasa digunakan ialah teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, penyoalan, sumbang saran dan permainan. Tujuan menggunakan pelbagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran adalah untuk menarik minat pelajar, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu pelajar supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah, maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.  Strategi pengajaran: Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Contohnya, di dalam bilik darjah yang pelbagai tahap pencapaian, guru perlu memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. Di samping itu, setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma serta latar belakang sekolah dan pelajar. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya.